Geen producten (0)

verzendkosten en retour zendingen

de verzendkosten binnen nederland bedragen 6,95 euro inc btw tot 30kg echter bij grote pakketten geld een toeslag van €3,00  Voor verzending onder rembours geld een toeslag van 12,50 euro plus de 6,95 euro binnen nederland verzending dagelijks

voor verzending naar belgie geld een tarief van 9,50 euro tot 30 kg dit is inc btw . rembours zendingen naar belgie zijn helaas niet mogelijk

bestelling zelf afhalen

het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen in tweede exloermond zodra de bestelling voor u klaar staat nemen wij contact met u op voor een afspraak

retourneren van een zending

u heeft een afkoelperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren ingaande op de dag van levering. Het product kan alleen ongebruikt en indien mogelijk in de originele verpakking geretourneerd worden. Wilt u de gehele bestelling retourneren dan kunt u deze terug sturen naar onderstaand adres.    jm cars vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.'' U bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten van de retourzending

 

 

 

retour adres

jm cars

noorderkijl 9

9571 ar tweede exloermond

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

( dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:     ( naam ondernemer)

            ( geografisch adres ondernemer)

            (faxnummer ondernemer, indien beschikbaar)

            (e-mailadres of elektronisch adres van onderneming) 

ik/wij deel/delen u hierbij mede, dat ik/wij onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:(aanduiding product)

de levering van de volgende digitale inhoud ;(aanduiding digitale inhoud) de verrichting van de volgende dienst (aanduiding dienst) herroept/herroepen

BESTEL OP/ONTVANGEN OP (datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten)

NAAM CONSUMENT(EN)

ADRES CONSUMENT(EN)

HANDTEKENING CONSUMENT(EN) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Facebook Twitter